Work in

Når vi tillader kroppen at arbejde uden anstrengelse, giver vi den frie bevægelse plads i kroppen. Man genopdager den naturlige bevægeglæde for krop og sjæl. Legen kan finde sin plads.

Det er gennem de enkle bevægelser, at der skabes større kropsforståelse, større smidighed, større vitalitet.

Rosenbevægelser er bevægelser der arbejder i kroppens dybde (work in). Det er meget enkle, naturlige bevægelser, der kommer fra kroppens center.


Work in

Målet for en undervisningstime er at alle led i kroppen bevæges og vejrtrækningen bliver dybere. Musklerne omkring leddene strækkes og afslappes og det er derigennem at leddene smøres. Når muskelspændinger omkring led slipper, kommer der cirkulation til leddene og de bliver smurt.

Øvelserne

I starten af en undervisningstime ligger fokus i øvelserne på at skabe mere plads til vejrtrækningen; kroppen tager automatisk luft ind, når der skabes plads til mere luft.

Når der ved hver vejrtrækning optages mere luft /ilt, skal hjertet ikke arbejde så hårdt for at pumpe nok ilt rundt i hele kroppen. Cirkulationen i kroppen bliver bedre, og det sker uden anstrengelse. Vejrtrækningen er ikke noget man aktivt gør, den sker af sig selv, ubevidst.

Øvelserne udføres i et tempo, hvor der gives tid til at mærke, hvad det er øvelsen bevæger i kroppen (work in). Bevægelserne gøres først i et langsomt tempo, og derefter kan tempoet øges lidt.

Hvis øvelserne gøres for hurtigt, mister de deres kvalitet, og får ikke tid til at bevæge kroppen i dybden. Små pauser mellem de enkelte øvelser er vigtige; det er her at vejrtrækningen kan tage plads i kroppen og det er også her at øvelserne kan integreres i kroppen. Det er i pauserne, at vi får mulighed for at mærke, hvad det er, der bliver bevæget.

Bevægelser der har sit udspring i en ikke anstrengt krop

De enkelte øvelser går kun til muskelspændingerne og aldrig over. Det gælder om at tillade bevægelsen at komme indefra. Når kroppen bevæges på denne måde, får den mulighed for at slippe spændingerne uden anstrengelse. Målet er at få en afspændt og fri krop. En krop hvori du tager den plads du skal bruge for at fungere optimalt, hverken mere eller mindre.

Work in

Mange af øvelserne udføres enkeltvis, ind imellem afveksles der med parøvelser. Øvelser hvor man arbejder sammen to og to. Øvelser hvor f.eks. en anden elev bevæger din krop. Her mærkes støtten fra partneren.

Opmærksomheden på partnerens begrænsninger og respekten for dem skærpes. Derigennem skærpes også respekten for ens egne begrænsninger.

Parøvelserne er også med til at understøtte det sociale sammenhold i gruppen.