Muskelspændinger

Kropsbevidstheden udvikles gennem Rosenbevægelserne. Man får en forståelse for, hvor meget muskelspændinger kan hæmme ens frie udtryk, man lærer at møde spændingerne på en respektfuld måde, så de får mulighed for at slappe af.

Den fysiske og mentale åbning, der skabes, når man bevæger sig uden anstrengelse, det betyder, at man kan være meget mere tilstede i livet. Man kan være åben  /  fri i mødet med andre mennesker.


Bevægelserne bevæger kroppen både på det fysiske og det mentale plan

Muskelspændinger har ofte været brugt til at holde følelser tilbage, følelser der ikke var plads til. Det kan være gråd, glæde, angst, sorg, vrede, kærlighed vi har holdt tilbage. Disse muskelspændinger har formet vores fysiske krop.

Gennem Rosenbevægelsernes respektfulde og blide måde at møde muskelspændinger på, kan man komme i kontakt med de følelser, der ligger bag.

Bevægelserne bevæger kroppen både på det fysiske og det mentale plan. Det er derfor ikke usædvanligt, at der i løbet af en time kan komme forskellige følelser op, og at kroppen føles lettere og mere afslappet efter en time.