Rosenbevægelser

Lev livet uden anstrengelse og med respekt for kroppens visdom.

Rosenbevægelser er bevægelser der giver dig mulighed for at kontakte det ubevidste i kroppen. Det du har glemt, men som kroppen stadig bærer på og husker helt ned i detaljerne. Ved at bevæge kroppen uden anstrengelse og med fokus, får du mulighed for at kontakte dine muskelspændinger, og når de slipper skabes der plads til større vejrtrækning. Større vejrtrækning vil give det tilbageholdte liv luft, og du får mulighed for at bevæge dig friere. Når muskelspændinger kontaktes på denne måde, er det som at banke på døren til din kropslige frihed.

Støttet af den varierede musik møder du kreativiteten i sine bevægelser. Du får mulighed for at blive et med bevægelserne.


Fokus på den frie krop

Rosenbevægelserne sætter fokus på den frie krop. Her bliver der gennem de rolige bevægelser lyttet til kroppen. Man får større kropsbevidsthed - større livsglæde. Det er meget simple bevægelser, som møder dine spændte muskler uden anstrengelse og uden nogen krav. Der er ingen krav om at spændingen skal slippe, men kroppen kan vælge at slippe. Det er bevægelser som kroppen kender.

Gennem  en Rosenbevægelsestime bevæges hele kroppen med nærværende ikke anstrengte bevægelser.  Alle leddene smøres, og der skabes mere plads til vejrtrækningen. Det betyder at der bliver en friere cirkulation i kroppen og hjertet derfor ikkeskal  pumpe så hårdt for at fordele ilten rundt i kroppen. Det er i de små pauser mellem bevægelserne, at kroppen får mulighed for at mærke, øvelsernes virkning i dybden. Du får en chance for at mærke livsglæden i kroppen.

Den ro der kan komme efter en lektion, hvor muskelspændingerne er blevet bevæget, kan være med til at mindske smerte og stress. Balancen bliver bedre, glæden og legen kan få plads. I løbet af en time bevæges hele kroppen igennem.

Mange elever siger efter få timer "Det er ligesom at blive barn igen, jeg mærker legen i kroppen."

Rosenbevægelser er for dig hvis du:

Går med spørgsmål om, hvorfor din krop har smerte, ikke føles fri......
Ønsker at få mere viden om kroppens natur.
Er nysgerrig på kroppens visdom.
Har lyst til at undervise andre i at bevæge kroppen frit. 

Større Kropsforståelse

Fokus på den frie krop

I arbejdet med Rosenbevægelser er det individuelt, hvad der er bedst for kroppen. Der er ikke noget, der er det bedste, der er ingen konkurrence. Men der er noget der bedst for din krop.

Læs mere om Rosenbevægelser her

Stress får kreativitet og spontanitet til at forsvinde

Vigtigheden af at have en bevægelig krop er noget, det moderne menneske ikke værdsætter før end kroppen gør ondt.

Hverdagen er blevet stresset, der er meget, der skal nås. Letheden forsvinder, og trætheden sætter sig i kroppen. Stress får kreativitet og spontanitet til at forsvinde.  Livskvaliteten forringes.

Kom og få en gratis prøvetime