Kursusopbygning

I arbejdet med Rosenbevægelser er det individuelt, hvad der er bedst for kroppen. Der er ikke noget, der er det bedste, der er ingen konkurrence. Der er noget der er bedst kun for dig.

I løbet af en time bevæges hele kroppen igennem . Først opvarmning hvor der skabes mere plads til åndedrættet, musklerne strækkes og leddene smøres. Derefter bevægelser der fokuserer på den nederste del af kroppen, dans over gulv. Til sidst øvelser på gulv hvor ryggen er i centrum.

Mange elever siger efter få timer "Det er ligesom at blive barn igen, jeg mærker legen i kroppen."

Læs hvad kursisterne siger her


Fokus på den frie krop 

Når kroppen respekteres og kun bevæges til mødet med muskelspændingerne, vil der langsomt ske en afslapning, og efter et stykke tid vil bevægelserne kunne udføres i deres fulde længde. Kroppen finder tilbage til den naturlige frie måde at bevæge sig på. Det er gennem afslapningen at vi får større kropsforståelse og får mulighed for at slippe alle tilbageholdte følelser. Tilbageholdte følelser der med tiden kan give kroniske smerter.

Pauser er vigtige i en Rosenbevægelsestime. Det er i pauserne, at kroppen får mulighed for at mærke, øvelsernes virkning i dybden. Vi får en chance for at mærke livsglæden i kroppen.

En undervisningstime er bygget op om kroppen som helhed

  • Opvarmning og stræk
  • Cirkel
  • Over gulv
  • På gulv

Ad 1. Opvarmning og stræk

Her varmes hele kroppen op, så den er parat til at bevæge sig uden anstrengelse. Der indgår armøvelser som åbner op for brystet og dermed skaber plads for mere luft/ ilt. Der er øvelser hvor forbindelsen mellem over- og underkrop bevæges. Det er de store led der koncentreres om. Cirkulationen forbedres og kroppen er varmet op og klar til de næste sekvenser.

Ad 2. Cirkel

Når muskler og led er varmet op, og der er skabt en friere vejrtrækning, arbejdes der med den nederste del af kroppen. Her forberedes kroppen til bevægelse/dans hen over gulvet. For at støtte hinanden i at holde balancen står man i cirkel og holder hinandens hænder.

Ad 3. Over gulv

Øvelserne over gulv relaterer meget til, hvordan vi bevæger os rundt i dagligdagen. Hvor afspændt /frie er vi, når vi bevæger os ud i livet. Over gulv kan kroppens leg / dans rigtig tage sin plads

Ad 4. På gulv

Timen afsluttes med øvelser liggende på gulvet. Disse øvelser koncentrerer sig om rygsøjlen, alle dens små led skal bevæges og smøres. Her gælder det om at overgive sig helt til gulvet og lade sig bære af gulvet.

Rytmen i musikken

Alle øvelserne gøres til varieret musik. Musik der er med til at understøtte og kalde bevægelserne frem i kroppen. Rytmen i musikken er utrolig vigtig, det er den:

  • der taler direkte til kroppen
  • der understøtter bevægelsen
  • der gør at glæden kommer frem
  • der kan få kreativitet i bevægelserne
  • der gør at vi kan føle os som børn igen