Karen Vinding

Karen Vinding

Karen Vinding

Seniorlærer i Rosenbevægelser

Intensivlærer i Rosenmetoden

Jeg har gennem mange år arbejdet med selvudvikling. Sammenhængen mellem krop, bevægelse, kommunikation og musik. Hvordan kan vi bevæge os fra en fri krop og ikke ud fra de muskelspændinger, som blev skabt af vores historie. Hvordan kan vi give livet i kroppen mulighed for at udfolde sig og blive set. Blive anerkendt for den vi i virkeligheden er.


Jeg er meget interesseret i, hvordan man gennem arbejdet med Rosenmetoden kan åbne for en friere vejrtrækning, en friere krop.Åbne for et liv hvor alle ens potentialer får plads. Et liv hvor du får mulighed for at slippe de spændinger i kroppen, som er skabt af din historie. Spændinger som du ikke mere har brug for.
Jeg er:

  • Seniorlærer og supervisor i Rosenbevægelser
  • Intensiv lærer i Rosenmetoden og 2 vejleder
  • Qi Gong instruktør efter Biyun metoden

Jeg er i forsat efteruddannelse. Underviser på kurser i Europa og USA. Var med til at introducere Rosenmetoden i Istanbul, Tyrkiet. Har et tæt samarbejde med Rosenlærere i Europa og USA.

Marion Rosen

Marion Rosen har været min hovedlærer og samarbejdet fortsatte til 2012. Jeg havde en løbende dialog med Marion om metodens muligheder for at åbne for klienternes potentialer i livet - både indenfor bodywork og bevægelser.

Læs mere om Marion Rosen her

Rosenmetoden

Siden 1999 har jeg studeret og arbejdet med Rosenmetoden.
2002     Instruktør  Rosenbevægelser.
2003    Certificeret Rosenterapeut.
2011    Seniorlærer og supervisor i Rosenbevægelser.
2013    Grundkursuslærer i i Rosenmetoden.
2016    Training teacher  i Rosenmetoden.

Læs mere om Rosenmetoden her

Kurser, ugentlige hold og foredrag

Jeg har ugentlige hold i Rosenbevægelser i Helsingør og København.
Holder foredrag om Rosenmetoden og Rosenbevægelser.
Arrangerer forskellige weekendkurser og workshops i Rosenmetoden og Rosenbevægelser.
Afholder grundkurser i Rosenmetoden. Kurser der er adgangsgivende for uddannelsen til Rosenterapeut.
Afholder intensiv kurser i Rosenmetoden og Rosenbevægelser.

Læs mere om mine kurser og workshops her

Medicinsk Qi Gong efter Biyun metoden

Jeg laver weekend workshops og aftenkurser i de forskellige Qi Gong former.

Er I en gruppe der er interesseret i at lære en af formerne kan jeg kontaktes her

2008 instruktør i Jishu Gong
2008 instruktør i Senior Qi Gong
2011 instruktør i Stille Qi Gong
2014 instruktør i Delfin Kraftens Qi Gong
2015 instruktør i Børne Qi Gong
2016 instruktør i Dong Gong

Læs mere om medisinsk Qi Gong her

Karen Vinding

Karen Vinding

Hvordan kan vi bevæge os fra en fri krop og ikke ud fra de muskelspændinger som blev skabt af vores historie.

Kontakt Karen Vinding

Medicinsk Qi Gong

Medicinsk Qi Gong, Biyunmetoden bygger på et helhedssystem, hvor krop og alt liv danner en helhed. Balancerer enhed i krop,sind og sjæl.

Klinikker

Gunløgsgade 43
Islands Brygge
København S

Bjergegade 15 D
Helsingør

Kontakt Karen Vinding